Welcome to my health blog!

Please Donate to help me heal. Illnesses have completely changed my life. I will share with you my experiences and what I've realized, it will probably make you think about what to do with your life, especially your health. I want to live a meaningful life and have found my calling. I am making efforts to help you and everyone stay healthy. When you have health, you can do what you want with full potential. The key to happiness is to give and help others in hardships. Love yourself more each day and please continue to give. What do you do every day to prevent illnesses such as cancer, heart disease, diabetes, and many others? Please don't let it be too late.

Friday, December 6, 2013

No Cold or Flu for Years


At 3:02PM

I just shared effective methods in Vietnamese for preventing colds or even flu with Vietnamese singer Bao Han and her fans. A few months ago or last year when Michelle had a cold, I shared these methods in English with Michelle who has about 1.5 million followers on facebook.

Năm nào trước khi Treat bị benh nặng, Treat đã bị ho lâu không hết, ho nhiều lắm. Sau đó, Treat hạ quyết tâm không bị cảm hay ho nữa và đã nghĩ ra phương pháp. Như chị Bao Han đã biết qua blog sức khỏe của Treat, Treat bị benh rất nặng nên cơ thể chống lạnh không nổi và cũng không có đủ đồ bệnh để mặc nhưng Treat không bị cảm. Nếu quý vị muốn biết người bệnh cần áo gì thì đọc blog post này http://treatng.blogspot.com/2013/02/can-ao-gai-nut-o-dang-truoc.html (tiếng Việt). Treat không có chích thuốc ngừa. Treat sẽ chỉ lại cho chị Bao Han và mọi người những cách hữu hiệu đã giúp cho Treat không bị cảm khoảng 5 hoặc 6 năm hay hơn.
Vào mùa lạnh, Treat mặc leggings quần thun loại dài đến mắt cá chân (ankles) suốt ngày để giữ ấm cho khỏi bị cảm. Mặc leggings trước* khi bị thấm lạnh. Năm trước móng chân phải của Treat đã bị chảy máu 4 lần (có nói ở đây http://treatng.blogspot.com/2012/12/toe-injuries-and-what-i-have-learned.html, có dịch tiếng Việt, nhìn bên phải của blog) và hiện tại móng chân trái của Treat đang bị chảy máu nhiều nên Treat chưa mang vớ lại được. Nếu móng chân không bị chảy máu thì mang vớ, chọn loại ribbed không bó vào cổ chân. Đắp mền phủ cả chân.
Chị Bao Han và quý vị có thể chỉ lại những cách Treat đã chỉ cho nhiều người khác để giúp họ phòng bệnh. Cám ơn. Chúc mọi người khỏe mạnh. :-)

No comments:

Post a Comment